Pre plnú funkčnosť stránky, prosím, povoľte Javascript vo Vašom prehliadači.

OPTIMALIZÁCIA

Zefektívnenie činností

ZÁKLADNÉ ÚDAJE

TRVANIE: 3-6 MESIACOV

MANAGER: MIROSLAV GALOUSEK

SLUŽBY: CONTROLLING

OBJEDNAŤ ANALÝZU


V podnikoch rokmi pribúdajú nové zariadenia a nové procesy výroby, prijímajú sa zamestnanci, mení sa rozloženie pracovísk, skladové hospodárstvo atď. Často sa stáva, že tieto jednotlivé aspekty vývoja a rozširovania nie sú správne zakomponované do celkového fungovania. Zvyšuje sa chybovosť výrobkov, stroje starnú a nesprávne sa nastavuje servis, mení sa ergonómia pracoviska nedbalosťou a pohodlnosťou zamestnancov, zvyšuje sa riziko úrazov, na sklade sa nedrží to čo naozaj treba k efektívnej výrobe, neinvestuje sa do vybavenia, odmeňovanie zamestnancov je bez efektívnej motivácie.

V tejto situácii je vhodné aplikovať na podnik postupy optimalizácie výrobných procesov.

Optimalizácia je súbor aktivít, ktorých cieľom je zefektívnenie výroby, motivácie pracovníkov a celkového nakladania s prostriedkami podniku vo výrobe. Zameranie je na hlavné oddelenia v podniku, kde sa dá nájsť priestor na zlepšenie, šetrenie výdajov, správne úkolovanie zamestnancov, maximálne využitie kapacity strojov a výrobného zariadenia.

V prvom kroku stačí náhľad externého pozorovateľa, ktorý nie je ovplyvnení „profesionálnou slepotou“, aby poukázal na základné nedostatky, ktoré spomaľujú a zároveň predražujú výrobu. Ako prvé sa zvyčajne ukážu základné úkony, ktoré boli pôvodne samozrejmosťou ale časom sa zanedbali. Tieto často vyvolávajú zbytočné náklady a zdržanie. Následné kroky prihliadajú na všetky aspekty výroby od ergonómie pracoviska, skladovanie materiálu až po motiváciu zamestnancov podieľať sa na zlepšovaní výroby.

Zefektívňovanie výrobných procesov je dlhodobý proces rozdelený na jednotlivé úkony a prijímanie nielen nových inovatívnych, ale aj už zabudnutých opatrení. Cieľom je maximalizovanie zisku efektívnym vyťažením výrobných kapacít a zlepšenie pracovného prostredia. Takto vylepšené pracovné prostredie v spolupráci priamo so zamestnancami má dlhodobo udržateľnú vysokú efektivitu výroby bez prestojov a strát čo znižuje náklady a pozitívne vplýva aj na psychiku zamestnancov a ich bezpečnosť. Optimalizácia je dlhodobý proces, ktorý by mal byť prítomný po celú dobu životnosti podniku.

STRUČNÝ
POPIS
SLUŽBY

KVALITA


Len vysoká kvalita poskytovaných služieb môže byť garanciou pre dosiahnutie sledovaných výsledkov.

DÔVERA


Dôvera a ochrana zverených informácií sú pri službách poskytovaných spoločnosťou HRGS nevyhnutnosťou pre úspech projektov.

KOMPLEXNOSŤ


Poskytované služby sa zameriavajú na riešenie všetkých zložiek podnikateľského života firiem, čím sa zabezpečuje maximálny výsledok pre klienta.


DOSIAHNITE VIAC