Pre plnú funkčnosť stránky, prosím, povoľte Javascript vo Vašom prehliadači.

Marek STAŠ

Senior manager

Marek Staš, je Senior Managerom spoločnosti HRGS s.r.o., od jej založenia. V minulosti pracoval pre renomované obchodné spoločnosti, kde pôsobil v rôznych pozíciách, špecializujúc sa na zahraničný obchod, hlavne pokiaľ ide o východnú Európu, konkrétne Ruská Federácia a Poľsko.

Znalosť týchto jazykov, ako aj dlhoročné pôsobenie na týchto trhoch, je dnes prínosom pre klientov HRGS, hlavne pokiaľ ide o oblasť akvizícií, nových investičních príležitostí, vykonanie a vedenie potrebných rokovaní, nevyhnutných pre úspešné zavŕšenie potrebnej transakcie.Okrem spomenutých úloh, plní v HRGS aj úlohy pri získavaní nových klientov a následne aj ich managovaní, v rozličných procesoch pri ich ozdravovaní, ako napr. vyjednávanie s veriteľmi klienta, v prípade potreby sa stará o urovnanie vzťahov medzi klientom a jeho obchodnými partnermi.


FÚZIE A AKVIZÍCIE
Okrem pomoci pri vyhľádávaní potrebného investora, vieme poslúžiť celým radom služieb, pre prípadný audit zo strany investora, ktoré búdú mať za následok lepšie finančné a právne podmienky vstupu.
sluzby fuzie akvizicie
REŠTRUKTURALIZÁCIE
HRGS s.r.o. realizuje ozdravný proces predovšetkým formou reštrukturalizácie spoločnosti, vnútropodnikovou reorganizáciou, zabezpečením vstupu strategického investora a vhodným nastavením marketingového plánu spoločnosti.
sluzby restrukturalizacia

KĽÚČOVÉ
VLASTNOSTI


KOMUNIKATÍVNOSŤZODPOVEDNOSŤPROAKTÍVNOSŤ


DOSIAHNITE VIAC