Pre plnú funkčnosť stránky, prosím, povoľte Javascript vo Vašom prehliadači.

CONTROLLING

Dohľad nad podnikom

ZÁKLADNÉ ÚDAJE

TRVANIE: CYKLICKY

MANAGER: MIROSLAV GALOUSEK

SLUŽBY: OPTIMALIZÁCIA

OBJEDNAŤ ANALÝZU


Dynamika zmien podmienok na trhu kladie čoraz väčšie požiadavky na finančnú stabilitu a kapitálovú pripravenosť podnikov. Finančná stabilita je rozhodujúcim faktorom nielen pri prežití globálnej krízy, ale aj mimoriadne situácie v odvetví. Finančná stabilita podniku je komplexná kategória, ktorá v sebe zahŕňa požadovanú úroveň ukazovateľov a dosahovaných hodnôt na rôznych úrovniach podniku.

Manažment podniku má za úlohu prijímať také opatrenia, aby podnik dosahoval zisk a trvale udržateľný rast. Práve udržateľný rast je podľa našich skúseností jednou z najčastejších príčin úpadku podnikov. Jednoducho povedané, firma neustojí svoj rast.

Firma je úspešná a rastie. Rast si však často vyžaduje aj prísun kapitálu a firma rastie príliš rýchlo, aby si tento kapitál vytvorila sama. Manažment sa sústreďuje na výrobu a implicitné zhoršovanie finančnej situácie nevidí. Tento trend zároveň stále viac zakrývajú finančné domy, ktoré prosperujúcemu podniku radi požičiavajú kapitál. Kontokorent, leasing, obchodní zástupcovia dodávateľov sa predbiehajú v cenách a splatnostiach faktúr. Podnik vďaka takto nafúknutej finančnej páke dosahuje vysoké výnosy čo manažment udržuje v ešte väčšom pokoji. Toto je situácia, do ktorej by sa firma s finančným riadením a kontrolingom nemala dostať. Finančný kontroling má dostatok nástrojov, aby na tieto riziká včas upozornil a predišiel tak nevyhnutnému.

Každý podnik skôr či neskôr narazí na krízu. Kríza môže mať rôzne podoby, zlyhaný projekt, nezaplatená zákazka, prehratý súdny spor alebo globálna kríza. Zdanlivo úspešná firma sa však nie je schopná s výkyvom vysporiadať pretože finančná páka, ktorá prinášala vysoký zisk začne pôsobiť opačne a znásobuje negatívne dopady. V krátkom čase sa ozvú banky, ktoré problém zachytia veľmi skoro a začnú znižovať úverovú angažovanosť čím odčerpajú tak potrebné finančné zdroje a urýchlia tak úpadok firmy.

Takéto riziko môže finančný kontroling významne eliminovať tým, že pomôže udržať firmu finančne stabilnú a pripravenú sa s týmito výkyvmi vyrovnať. Finančný kontroling je sústavne pokračujúca skupina vzájomne sa ovplyvňujúcich činností. V našej spoločnosti si uvedomujeme, že malé a stredné podniky si kvalitného finančného riaditeľa nemôžu dovoliť. Najčastejšie žijú v presvedčení, že túto službu sú schopní zabezpečiť ich účtovníci čo je však vážny omyl. Väčšina, aj dobrých účtovníkov nemá o finančnej situácii podniku žiadnu predstavu až do času, keď už je neskoro. Účtovníci majú dostatok vlastnej zodpovednosti a to najmä vďaka čoraz častejším legislatívnym zmenám.

Ekonomika malých a stredných podnikov však zvyčajne nie je až tak náročná, aby museli viesť pozíciu interného finančného riaditeľa. Našim klientom preto poskytujeme služby externého kontrolingu, ktoré zahŕňajú vypracovanie základných kontrolingových nástrojov a ich následné pravidelné vyhodnocovanie. Naši klienti tak majú v pravidelných intervaloch dostatočné ucelené informácie o vývoji finančnej situácie v ich podniku o riadení nákladov, tempe zadlžovania, miere rentability, efektivite využívania zdrojov, benchmarkingu s konkurenciou a to za akceptovateľné náklady.

STRUČNÝ
POPIS
SLUŽBY

KVALITA


Len vysoká kvalita poskytovaných služieb môže byť garanciou pre dosiahnutie sledovaných výsledkov.

DÔVERA


Dôvera a ochrana zverených informácií sú pri službách poskytovaných spoločnosťou HRGS nevyhnutnosťou pre úspech projektov.

KOMPLEXNOSŤ


Poskytované služby sa zameriavajú na riešenie všetkých zložiek podnikateľského života firiem, čím sa zabezpečuje maximálny výsledok pre klienta.


DOSIAHNITE VIAC