Pre plnú funkčnosť stránky, prosím, povoľte Javascript vo Vašom prehliadači.

FÚZIE A AKVIZÍCIE

Zabezpečenie investícií

ZÁKLADNÉ ÚDAJE

TRVANIE: 6-12 MESIACOV

MANAGER: MAREK STAŠ

SLUŽBY: OPTIMALIZÁCIA, CONTROLLING

OBJEDNAŤ ANALÝZU


Bez ohľadu na fakt, či sa ekonomika drží dlhodobo na vrchole, je čas ekonomickej konjuktúry, firmy prežívajú expanziu, alebo naopak, či je ekonomická sila na ústupe a dochádza na základe rôznych príčin vo firmách k recesii, v oboch týchto situáciach je častokrát nutné dospieť k rozhodnutiu pre vstup externého partnera do spoločnosti.

Táto snaha je najčastejšie motivovaná potrebou externého financovania, alebo ďalšieho know – how pre rozšírenie portfolia spoločnosti, rozšírenie o nové trhy, dôvodov pre tento krok môže byť hneď viacero.

Vďaka niekoľkoročným skúsenostiam a kontaktom, ku ktorým sme dospeli ako tím, alebo predtým ako jednotlivci na rôznych pozíciách v rôznych spoločnostiach, sme pripravení podať pomocnú ruku každému, ktorého sa táto potreba týka, bez ohľadu na komoditu daného podnikania. Bez ohľadu na to, či sa jedná o pomoc pri vyhľadávaní vhodného partnera, jeho oslovenie a vedenie rokovaní s potenciálnym partnerom, ako aj komplexný ekonomický a právny servis, pri realizácii transakcie.

Je nutné si uvedomiť aj fakt, že každému takémuto kroku, predchádza kvalitná príprava a že tento krok má niekoľko fáz: a) príprava, predvstupný audit, b) vstup investora, c) vzájomná spolupráca

Každý typ podnikania je spojený s celou plejádou zákonných požiadaviek, ktoré sú kladené na evidenciu podnikatelských aktivít. Svoje miesto tu má účtovníctvo, ale aj evidencia týkajúca sa zamestnancov, v neposlednom rade však aj korporátna dokumentácia spoločnosti. Vierohodnosť a úplnosť dokumentácie majú zásadný vplyv na výsledky previerok jednotlivých investorov. Veľmi dôležitou súčasťou podnikania, samozrejme aj pre prípadný budúci vstup investora do spoločnosti, je nepodcenenie právneho aspektu svojho podnikania. Pri podcenení týchto faktorov, dochádza často k neúspechu pri vyjednávaniach s investorom. Preto, okrem pomoci pri vyhľádávaní potrebného investora, vieme poslúžiť celým radom služieb, pre prípadný audit zo strany investora, ktoré búdú mať za následok lepšie finančné a právne podmienky vstupu.

Spôsobov pre vstup investora do spoločnosti, je hneď niekoľko. Najčastejším mechanizmom pri týchto transakciách je kúpa obchodných podielov alebo akcií spoločnosti, v spojení so zmenou spoločenskej zmluvy, alebo stanov spoločnosti, alternatívne predaj podniku alebo forma zlúčenia spoločností.

Pre úpravu vzájomných vzťahov je možné využiť aj „side agreements“ alebo „shareholders agreement“ zmluvy, ktoré slúžia predovšetkých k úprave vzťahov medzi investorom a pôvodným vlastníkom, v období po realizácii vstupu investora. V týchto dohodách je tiež vhodné upraviť aj prípadný ďalší predaj spoločnosti, alebo vstup iných investorov.

Jednou s dôležitých súčastí pri vstupe investora, je aj úprava práv a povinností, napr. pri vstupe ďalšieho investora, alebo úprava tzv. exitových stratégií, pri exite ktorejkoľvek zo strán.

STRUČNÝ
POPIS
SLUŽBY

KVALITA


Len vysoká kvalita poskytovaných služieb môže byť garanciou pre dosiahnutie sledovaných výsledkov.

DÔVERA


Dôvera a ochrana zverených informácií sú pri službách poskytovaných spoločnosťou HRGS nevyhnutnosťou pre úspech projektov.

KOMPLEXNOSŤ


Poskytované služby sa zameriavajú na riešenie všetkých zložiek podnikateľského života firiem, čím sa zabezpečuje maximálny výsledok pre klienta.

DOSIAHNITE VIAC