Pre plnú funkčnosť stránky, prosím, povoľte Javascript vo Vašom prehliadači.
  • citybg
    KOMPLEXNÉ
    OZDRAVENIE FIRMY
    Požiadajte o vypracovanie bezplatnej analýzy, ktorej obsahom bude
    zoznam odporúčaných opatrení pre ozdravenie Vašej spoločnosti.

NAŠE SLUŽBY

REŠTRUKTURALIZÁCIA

Zákonné ozdravenie podniku

Predstavuje postup upravený zákonom, vďaka ktorému získava klient súdnu ochranu pred exekúciami a pre riešenie problémov spoločnosti.

OPTIMALIZÁCIA

Zefektívnenie činností

Popri reštrukturalizácií sa jedná o najčastejší nástroj na zvýšenie tržieb a ziskov spoločnosti s ohľadom na nastavenie firemných procesov.

CONTROLLING

Dohľad nad podnikom

Je základnou službou poskytovanou klientom za účelom zaistenia riadneho dodržiavania nastavených finančných, managerských a ďalších procesov.

FÚZIE A AKVIZÍCIE

Zabezpečenie investícií

Predstavuje riešenie v situáciách, kde zlúčenie alebo vstup investora zabezpečí klientom zvýšenie efektivity ich podnikateľskej činnosti.

SÚVISIACE SLUŽBY

Doplnkové služby

Popri vyššie uvedených činnostiach vstupujú do procesov advokáti, audítori, znalci, správcovia a iní špecialisti, ktorých činnosť je zabezpečovaná zo strany HRGS s.r.o

EXPERTI
NA VAŠEJ STRANE
HRGS s.r.o. združuje expertov so skúsenosťami predovšetkým v oblasti ekonomického, právneho a obchodného poradenstva so zameraním na optimalizáciu podnikateľských činností. V ostatných rokoch výrazne stúpla potreba dočasnej ochrany klienta pred jeho veriteľmi, resp. pred individuálnym vymáhaním pohľadávok na preklenutie aktuálnej nepriaznivej situácie.
ZMYSLUPLNÉ
RIEŠENIA
Po roku 2008, s príchodom krízy, sa situácia aj v najstabilnejších spoločnostiach zhoršila a bolo potrebné prijať racionalizačné opatrenia s cieľom zníženia záväzkov, zrýchlenia obratu pohľadávok a zefektívnenia vnútorných procesov. Uvedené problémy sme v úzkej spolupráci s našimi klientmi úspešne vyriešili a klienti vyšli z problémovej situácie, mnohokrát aj vďaka vstupu strategického investora, silnejší. Myslíme si, že naši spokojní klienti sú vizitkou svedčiacou o kvalite našich služieb a veríme, že spolupráca prinesie aj Vašej spoločnosti podobné výsledky.

MANAGEMENT SPOLOČNOSTI

Veronika Vargová - Management HRGS

VERONIKA VARGOVÁ

Senior lawyer | CEO
Marek Staš - Management HRGS

MAREK STAŠ

Senior manager
Miroslav Galousek - Management HRGS

MIROSLAV GALOUSEK

Senior manager | CEO
Tomáš Oravec - Management HRGS

TOMÁŠ ORAVEC

Senior partner

NAŠE
HODNOTY

KVALITA


Len vysoká kvalita poskytovaných služieb môže byť garanciou pre dosiahnutie sledovaných výsledkov.

DÔVERA


Dôvera a ochrana zverených informácií sú pri službách poskytovaných spoločnosťou HRGS nevyhnutnosťou pre úspech projektov.

KOMPLEXNOSŤ


Poskytované služby sa zameriavajú na riešenie všetkých zložiek podnikateľského života firiem, čím sa zabezpečuje maximálny výsledok pre klienta.


DOSIAHNITE VIAC

NAŠI KLIENTI

client
client
client
client
client
client
client
client
client
client
client
client

Zoznam našich klientov obsahuje firmy podnikajúce na lokálnej, národnej ako aj nadnárodnej úrovni. Všetci klienti, s ktorými spolupracujeme, dosahujú nadštandardné výsledky aj pre služby poskytované zo strany HRGS s.r.o.

Ing. Miroslav Galousek, CEO

POSLEDNÉ SPRÁVY

Novela na novelu

Novela na novelu

04. JANUÁRA 2023 /Miroslav GALOUSEK
V roku 2022 bola prijatý zákon o preventívnych reštrukturalizáciách, ktorý novelizoval aj zákon o konkurze a reštrukturalizácií. Aktuálne bola predložená ďalšia novela; zásadné problémy nerieši.

Úspešný rok 2023

Úspešný rok 2023

29. DECEMBRA 2022 /Tomáš ORAVEC
V mene spoločnosti HRGS a všetkých jej členom sa chceme poďakovať za dôveru, za spoluprácu, za možnosť pomáhať a za príležitosť rásť. Prajeme všetkým profesne a osobne úspešný rok 2023.

HRGS Trend

Najvyšší počet ozdravených

15. OKTÓBER 2022/Veronika VARGOVÁ
Spoločnosť HRGS, vychádzajúc z verejne dostupných štatistík, v roku 2022 riadila alebo kooperovala na väčšine reštrukturalizácií povolených na území Slovenskej republiky.

HRGS Trend

Vyjadrenie pre týždenník TREND

14. OKTÓBER 2021/Tomáš ORAVEC
S ohľadom na pripravovaný nový zákon o tzv. preventývnych reštrukturalizáciách sa Ing. Miroslav Galousek a JUDr. Ing Tomáš Oravec vyjadrili pre týždenník Trend o zmysluplnosti pripravovaných zmien.

HRGS Hospodárske noviny

Rozhovor pre denník Hospodárske noviny

26. MÁJ 2021/Miroslav GALOUSEK
Ing. Miroslav Galousek a JUDr. Ing Tomáš Oravec poskytli rozhovor pre Hospodárske noviny k téme reštrukturalizácií, ozdravenia podnikov a najmä ekonomických základoch nevyhnutných pre úspešné podnikanie.

HRGS Trend

Rozhovor pre týždenník TREND

20. APRÍL 2021/Miroslav GALOUSEK
Ing. Miroslav Galousek a JUDr. Ing Tomáš Oravec poskytli vyjadrenie k téme ozdravenia podniku, aktuálnych ale aj systémových problémov pri reorganizácií a ako vlastne z problémov von. Viac sa dočítate v aktuálnom vydaní.

img

ĎALŠÍ ROK RASTU

31. DECEMBER 2020/Veronika VARGOVÁ
Napriek tomu, že pre všetky spoločnosti bol rok 2020 náročný, sme radi že sa nám aj v roku 2020 podarilo medziročne rásť a dosiahnuť opäť lepšie výsledky ako v predošlom roku.

img

ÚSPEŠNÝ ROK 2021

24. DECEMBRA 2020/Miroslav GALOUSEK
Členovia HRGS s.r.o. chcú aj týmto poďakovať klientom za dôveru a súčasne všetkým spolupracujúcim firmám a kolegom, bez ktorých by nebolo možné úspešne realizovať činnosti našej spoločnosti. Prajeme všetkým úspešný rok 2021 a aby bol lepší ako ten 2020.
hrgs-stastny-novy-rok-2020

ÚSPEŠNÝ ROK 2020

31. DECEMBRA 2019/Veronika VARGOVÁ
Vedenie spoločnosti HRGS s.r.o. sa chce aj na tomto mieste úprimne poďakovať všetkým spolupracovníkom a klientom za rok 2019 počas ktorého sa úspešne podarilo zrealizovať množstvo zaujímavých projektov a dovoľuje si zaželať všetkým úspešný rok 2020, počas ktorého chcem HRGS byť pre klientov aj naďalej oporou v akejkoľvek situácií.
img

NOVÁ INTERNETOVÁ STRÁNKA

01. NOVEMBER 2018/Veronika VARGOVÁ
Po viac ako troch rokoch na trhu pristúpila spoločnosť HRGS s.r.o. k rebrandingu, pričom najviditeľnejšou zložkou je práve internetová stránka.

img

POKLES POČTU REŠTRUKTURALIZÁCIÍ

01. JANUÁR 2018/Miroslav GALOUSEK
Podľa údajov zverejnených portálom finstat.sk došlo medziročne k poklesu reštrukturalizácii v rámci Slovenskej republiky. Napriek tomuto trendu je HRGS s.r.o. počtom realizovaných reštrukturalizácií stále na prvých miestach poredanských spoločností.
img

MEDZIROČNÝ RAST TAKMER 70 %

01. JANUÁR 2018/MAREK STAŠ
Obchodná spoločnosť HRGS s.r.o. dosiahla už po tretí rok medziročný rast tržieb, pričom medziročný rast medzi rokmi 2016 a 2017 bol takmer na úrovni 70,00 %, čím sa zaradila medzi najrýchlejšie rastúce spoločnosti na relevantnom trhu.

ADRESA

MOSTNÁ 62, 949 01 NITRA

TELEFÓNNY KONTAKT

+421 (0) 37 658 51 82