Pre plnú funkčnosť stránky, prosím, povoľte Javascript vo Vašom prehliadači.

Miroslav GALOUSEK

Senior manager | CEO

Miroslav Galousek je jedným zo zakladajúcich partnerov spoločnosti a súčasne je konateľom spoločnosti. Titul Ing. Ekonómie získal na Bankovom inštitúte Praha v odbore Financie.

Absolvoval špecializované vzdelávanie Znalcov v odbore ekonómia a manžment podniku na Znaleckom ústave ekonomickej univerzity v Bratislave. Úspešne zložil odbornú skúšku na Ministerstve spravodlivosti SR v odbore Ekonómia a manžment podniku so špecializáciou na Kontroling.

Počas vysokej školy sa stal riaditeľom pobočky Všeobecnej úverovej banky, a.s., kde v rámci svojich povinností zodpovedal za riadenie pracovníkov,riadenie rizík a plnenie finančných a obchodných cieĺov banky. Na tejto pozícii zároveň vykonával pozíciu supervízora podnikateľských úverov.

V HRGS sa špecializuje na reštrukturalizácie podnikov, finančné riadenie a kontroling.


OPTIMALIZÁCIA
Optimalizácia je súbor aktivít, ktorých cieľom je zefektívnenie výroby, motivácie pracovníkov a celkového nakladania s prostriedkami podniku vo výrobe.
sluzby optimalizacia
CONTROLLING
Finančný kontroling je sústavne pokračujúca skupina vzájomne sa ovplyvňujúcich činností.
sluzby controlling

KĽÚČOVÉ
VLASTNOSTI


KOMUNIKATÍVNOSŤZODPOVEDNOSŤPROAKTÍVNOSŤ


DOSIAHNITE VIAC